Ταμπλο μπασκετας Σχολικου τυπου 120x90.

Περιγραφή:Αποτελείται απο μεταλλικό πλαίσιο με κοιλοδοκό 50x30m.m. , PLEXIGLASS 10m.m. , 2 αντιρίδες και στεφάνι συμπαγές.

Κωδικός: B119