Εστια ποδοσφαιρου προπονησης

Περιγραφή:Οι διαστάσεις ποικίλουν ανάλογα με τη χρήση που επιθυμείτε. Κατασκευή είτε μεταλλική (ST) είτε από αλουμίνιο (AL)

Κωδικός: G153AL & G153ST