Ορθοστατες τενις κινητοι αλουμινίου Φ120 ή μεταλλικοι Φ76-90

Ορθοστάτες tennis κινητοί αλουμινιου Φ120

Περιγραφή:Κατασκευασμένοι απο στηλοβάτη αλουμινίου Φ120 με αντίβαρο 60kg ανα ορθοστάτη και ρόδες μεταφοράς Φ125m.m.

Κωδικός: T143AL


 Ορθοστάτες tennis κινητοί  μεταλλικοί Φ120

Περιγραφή:Κατασκευασμένοι απο μεταλλικό στηλοβάτη Φ76 με αντίβαρο 60kg ανα ορθοστάτη και ρόδες μεταφοράς Φ125m.m.

Κωδικός: T143ST